การไหลเวียนโลหิตของเยื่อหุ้มสมอง

ผลของเราแสดงให้เห็นว่าความผิดปกติทางพันธุกรรมและการไหลเวียนของเลือดลวนลามบรรจบกันเพื่อยับยั้ง PLPP3 ในเยื่อหุ้มสมองในบริเวณที่อ่อนแอ นี่อาจเป็นวิธีการที่น่าสนใจสำหรับการรักษาด้วยคลื่นไส้หลอดเลือดแดงในหลอดเลือดแดงในอนาคตควบคู่ไปกับการรักษาทางเภสัชวิทยาในปัจจุบันเพื่อกำหนดปัจจัยเสี่ยงของระบบ

มีหลักฐานใหม่ ๆ ที่สนับสนุนการควบคุมทางพันธุกรรมของโรคของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนและแนะนำว่า บทบาทของความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับในกระบวนการ mechanosensing ของเซลล์ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทางพันธุกรรมสามารถมีอิทธิพลต่อการทำงานของ endothelial ที่สำคัญผ่านทางภูมิภาคเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่ได้เข้ารหัส ตัวแปรทางพันธุกรรมเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างบุคคลในความเข้มข้นของไขมันในพลาสมาและการตอบสนองต่อการไหลเวียนโลหิตของเยื่อหุ้มสมอง ความเป็นอิสระจากปัจจัยเสี่ยงแบบดั้งเดิมเช่นคอเลสเตอรอลและโรคเบาหวานและอาจเป็นแนวทางที่น่าสนใจสำหรับหลอดเลือดตีบตันในหลอดเลือดแดงในอนาคต