การขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและแบรนด์

ช่องว่างทางกายภาพ แต่ในโปรแกรมและการเปิดใช้งาน พื้นที่ทำงานร่วมกันไม่ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นพื้นที่สำนักงานที่ทันสมัย มีโมเดลการระดมทุนอย่างยั่งยืนที่ จำกัด ซึ่งสนับสนุนระบบนิเวศในจำนวนจำกัดรายได้สำหรับตู้บ่มเพาะและเครื่องเร่งอนุภาคสามารถเกิดขึ้นได้จากการศึกษาและการฝึกอบรมการให้บริการนวัตกรรมการจัดการกองทุนและในระดับน้อยการค้าและความเสมอภาค

การมีส่วนร่วมของระบบนิเวศคือการขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและแบรนด์ เขาบอกว่าการพูดคุยเกี่ยวกับความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติที่มีเพียงสามใน 100 กิจการที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ผมเน้นความสำคัญของการคิดของรัฐบาลและพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่ติดมันและคล่องตัว เรามีหน้าที่ที่จะพลเมืองของเราในการปรับปรุงการบริการและยอมรับสิ่งที่ออกมาจากภาคเอกชนในแง่ของวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานและการให้การสนับสนุนแก่พลเมืองของเรา